International Science Summer Camp 2019

UNF Sciencecamp

Tusind tak til vores sponsorer

International Science Summer Camp 2019 ville ikke være mulig uden støtte fra vores fantastiske sponsorer. Vi er yderst taknemmelige for enhver hjælp, og uden den ville de uforglemmelige ScienceCamps og lign. projekter ikke være mulige.

Novo Nordisk Fonden

tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere